Kontakt
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Uczniowski Klub Sportowy "FILIPIDES"
Al. XX - lecia 32
96 - 515 Teresin
e-mail: uks.filipides@o2.pl
www.filipides.esochaczew.pl


Andrzej Andryszczyk - prezes Klubu
46 8644155, 609 042699
e-mail: andreade@o2.pl

Trenerzy - Andrzej Andryszczyk tel. 609 042699 (biegi średnie, biegi długie, oszczep, kula, skok w dal), Kamil Winnicki tel. 698818271 (biegi krótkie, biegi średnie), Rafał Muras tel. 535941089 (biegi średnie), Wojciech Sikora tel. 692410979 (biegi długie)

Dla tych, którzy zechcieliby wspomóc finansowo działalność UKS "FILIPIDES" podajemy numer konta:

Bank Spółdzielczy w Teresinie
nr. konta 50 9284 0005 0012 8818 2000 0010