Zarząd Klubu i StatutPodczas Walnego Zebrania członków Klubu, które odbyło się 8 marca 2008 r. wybrano skład Zarządu.


Przedstawia się on następująco:

- Andrzej Andryszczyk - Prezes
- Izabela Andryszczyk - Sekretarz
- Robert Izak - Członek Zarządu
- Andrzej Pawłowski - Członek Zarządu
- Krzysztof Walencik - Członek ZarząduStatut UKS Filipides

statut_uks_filipides.doc