Rafał Muras


Absolwent AWF Warszawa, Nauczyciel Wychowania Fizycznego oraz Instruktor Lekkoatletyki