licencje


Od 2011 roku PZLA wprowadza licencje elektroniczne dla zawodników. Proszę o jak najszybsze przesłanie na adres uks.filipides@o2.pl następujących danych:

1. Numer startowy (przyznany przez klub)
2. Data i miejsce urodzenia
3. Adres zamieszkania
4. Adres e-mail
5. Wzrost i waga
6. Zdjęcie, które musi spełniać następujące warunki:


Zdjęcie do licencji zawodnika powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego. Przede wszystkim:

- kolorowe zdjęcie osoby bez nakrycia głowy
- bez okularów z ciemnymi szkłami
- zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
- zdjęcie powinno być wykonane na jasnym, jednolitym tle


Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli, co pozwala na
wydrukowanie w rozmiarze 2 cm x2,5 cm z odpowiednią jakością.
Wymagany jest format JPG.


UWAGA: Na fotografii nie powinno być żadnych stempli, ani zagięć!