Bieg Mikołajkowy


Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Uczniowski Klub Sportowy FILIPIDES realizował projekt „Święty Mikołaj” oparty na wolontariacie członków klubu. Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży przejawiającej zainteresowania sportowe ale również tych z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (zamieszkujących głównie Gminę Teresin ale nie tylko).

Na długo przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie Klubu rozpoczęli zbiórkę darów, które później znalazły się w paczkach świątecznych rozwożonych przez biegających Świętych Mikołajów. Hojność ofiarodawców przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy wszystkim osobom prywatnym (Br. Sylwestrowi Pudło i klerykom z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi - Łagiewnikach, Krzysztofowi Walencikowi, Marii i Kamilowi Rosa, Dorocie i Marcinowi Przybyłowskim, Wioletcie i Pawłowi Liberadzkim, Anecie i Robertowi Izak, Annie i Andrzejowi Chojnackim, Malwinie i Piotrowi Szymańskim, Janowi Siwkowi z żoną, Teresie Banach, Teresie Terleckiej, Dorocie Zielińskiej, Marii Kosińskiej) za okazane serce. Dziękujemy również instytucjom i firmom (BAKOMA SA., Radiu Niepokalanów, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Teresinie) za wsparcie naszego projektu. Wiedzcie, że bez Waszej pomocy nie możliwe byłoby zorganizowanie tak dużej ilości paczek pełnych niespodzianek – a było ich aż 118. Radość, wzruszenie i zaskoczenie to emocje, które towarzyszyły wizytom biegających Świętych Mikołajów (byli nimi: Barbara Załuska, Mariusz Cierech, Izabela i Andrzej Andryszczyk) a największą nagrodą, jaką otrzymywali obdarowując dzieci były ich uśmiechnięte buzie.

Niech radość Bożego Narodzenia umacnia nas wszystkich w czynieniu dobra, które nas ubogaca w poczucie sensu i wartości życia.